Tìm người thân

MS4324: Nguyễn Thị Lệ Thủy tìm cô Nguyễn Thị Cháu Em

Họ và tên: Nguyễn Thị Cháu Em

Năm sinh: 1932

Quê quán: Quảng Bình

Tên cha: Nguyễn Ruyên

Tên mẹ: Trần Thị Mẹt

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Cháu Em sinh năm 1932, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cha bà tên Nguyễn Ruyên, mẹ tên Trần Thị Mẹt, gia đình có 4 anh em gồm Nguyễn Thị Châu Á, Nguyễn Khuyên, Nguyễn Văn Giữa và bà Cháu Em. Năm 1945, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cha mẹ cho bà ở đợ gia đình một người đi lính Pháp (đi lính khố xanh) ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 1946, có người hàng xóm tên Bát Viếng, đi buôn ở huyện Lệ Thủy, gặp bà Em đang đứng coi người làm gặt lúa cho nhà chủ. Bà Em có hỏi bà Bát Viếng về tin tức gia đình, rồi sau lần đó không biết thông tin gì về bà nữa. Sau giải phóng năm 1975, cha mẹ bà về Lệ Thủy tìm kiếm thì nghe nói bà đã cùng gia đình nhà chủ chuyển vào Nam sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *