Tìm người thân

MS8195: Nguyễn Thị Lệ Hằng tìm cha Du Khắc Phạt

Họ và tên: Du Khắc Phạt

Năm thất lạc: 1973 - 1974

Ông Du Khắc Phạt

Ông Du Khắc Phạt

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng đăng ký tìm cha là Du Khắc Phạt, sinh khoảng năm 1934. Quốc tịch Hàn Quốc. Mất liên lạc năm 1973-1974, khi ông Phạt về nước.

Không rõ năm nào, ông Phạt sang Việt Nam làm kỹ sư cầu đường tại Sài Gòn. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Lễ ở Tân Định, Sài Gòn. Năm 1971, vợ chồng ông Phạt sinh được người con gái đầu đặt tên là Lệ Hằng. Khoảng năm 1973-1974, ông Phạt về nước, khi đó bà Lễ đang mang thai và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *