Tìm người thân

MS5616: Nguyễn Thị Lê Hằng tìm anh trai Nguyễn Văn Hùng

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng ( thường gọi là Hùng Đen )

Năm sinh: 1955

Tên mẹ: Lê Thị Hương

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Lệ Hằng

Năm thất lạc: 1977

Nguyễn Thị Lê Hằng đăng ký tìm anh là Nguyễn Văn Hùng hay còn gọi là Hùng Đen, sinh năm 1955, tại Nha Trang. Mất liên lạc từ năm 1977. Anh Hùng có đặc điểm là con lai Ấn Độ, tóc xoăn, nói lắp, nước ngăm.

Gia đình anh Hùng gồm có mẹ là bà Nguyễn Thị Lệ Hằng cùng các anh chị em Kim Yến, Kim Anh, Văn Dũng và Lệ Hằng. Năm 1973, anh Hùng bị bắt lính, đơn vị đóng tại quân trường Lam Sơn, Dục Mỹ.

Năm 1975, gia đình anh Hùng sơ tán vào Sài Gòn. Năm 1977, anh Hùng về thăm gia đình nhưng ở không ở lâu vì đang trốn học tập cải tạo. Sau khi chia tay, gia đình chuyển đi kinh tế mới rồi mất liên lạc với anh Hùng từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *