Tìm người thân

MS3672: Nguyễn Thị Lệ Chung tìm bạn Nguyễn Tất Bá

Họ và tên: Nguyễn Tất Bá

Năm sinh: 1948

Quê quán: Ninh Bình

Năm thất lạc: 1972

Bà Nguyễn Thị Lệ Chung đăng ký tìm bạn học cũ tên là Nguyễn Tất Bá, sinh năm 1948, tại Ninh Bình.

Khoảng năm 1966-1967, ông Bá đi sơ tán vào Thanh Hóa rồi theo học lớp 10A tại trường Phổ thông Đông Sơn. Nhóm bạn thân khi đó gồm có Trấn, Trúc, Chung và Mai… Sau khi tốt nghiệp, mọi người chia tay nhau đi học đại học. Trước khi chia tay, mọi người có đến nhà ông Bá chơi một lần. Năm đó, ông Bá thi đậu trường Đại học Xây dựng. Do chiến tranh loạn lạc nên mọi người không nhớ được trường ông Bá học ở đâu.

Năm 1972, bà Chung nhận được thư và hình của ông Bá cho hay mình đã tốt nghiệp và sẽ đi B đánh Mỹ rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *