Tìm người thân

MS14685: Nguyễn Thị Lệ Anh tìm cha Phan Thanh Hùng

Họ và tên: Phan Thanh Hùng

Năm thất lạc: 1980

Chị Nguyễn Thị Lệ Anh

Chị Nguyễn Thị Lệ Anh mong tìm cha Phan Thanh Hùng, sinh khoảng năm 1960. Quê Quảng Ngãi.

Khoảng năm 1978, ông Phan Thanh Hùng học tập tại tỉnh đoàn Nghĩa Bình, Quy Nhơn. Trong thời gian này, ông Hùng quen biết bà Nguyễn Thị Lan và sinh được con gái là Nguyễn Thị Lệ Anh. Năm 1979, bà Lan về nhà mẹ ruột để sinh chị Anh. Năm 1980, bà Lan hay tin ông Hùng đã có vợ được ba tháng, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *