Tìm người thân

MS13698: Nguyễn Thị Lạng tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Đang

Chị Nguyễn Thị Lạng đăng ký tìm họ hàng bên nội cho cha là ông Hoàng Văn Đang, sinh năm 1936. Quê Ninh Giang, Hải Dương.

Theo thông tin mà chị Lạng được cha là ông Hoàng Văn Đang kể lại. Ông Đang không nhớ người thân của mình là ai, chỉ biết nhà mình gần gốc cây đa. Khoảng năm 1945, lính Nhật tràn vào Ninh Giang, Hải Dương, gia đình ông Đang cùng xóm làng bỏ chạy đi nơi khác, riêng ông Đang đi cùng bố về Gia Lương, tỉnh Hà Bắc cũ. Khi đến đây, bố ông mất. Lúc này, nhờ vào căn cước của bố mà ông Đang mới biết bố mình tên là Hoàng Văn Thán, quê Ninh Giang, Hải Dương.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *