Tìm người thân

MS15579 : Nguyễn Thị Lan tìm em Nguyễn Thị Thủy

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Lan

Năm thất lạc: 2009

Chị Nguyễn Thị Thủy

Chị Nguyễn Thị Lan đăng ký tìm em Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1969, quê Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Thủy bị bệnh tâm thần, thường hay bỏ nhà đi. Tháng 3/2009, chị Thủy bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]