Tìm người thân

MS7586: Nguyễn Thị Lan tìm em gái Nguyễn Thị Tâm

Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm

Quê quán: Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An

Tên cha: Nguyễn Đình Vũ

Tên mẹ: Trần Thị Ba

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Soa

Năm thất lạc: 1973

Gia đình tha thiết mong tin bà Nguyễn Thị Tâm, sinh khoảng năm 1936, tại Nghệ An. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Đình Vũ và Trần Thị Ba.

Vợ chồng cụ Vũ sinh được 4 người con là Lan, Quế, Tâm và Soa. Khi bà Tâm được 1 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng cụ Vũ đành mang con gái cho thầy Dòng làm nghề bán thuốc làm con nuôi.

Sau này gia đình quay lại hỏi thăm thì nghe nói. Sau khi nhận con nuôi, thầy Dòng đã chuyển về Hà Tĩnh sinh sống. Hai năm sau, lại chuyển vào Quảng Bình sinh sống. Tại đây, thầy Dòng đạ gửi bà Tâm vào nhà dòng ở Quảng Bình.

Có thông tin bà Tâm được các ma sơ chuyển vào Sài Gòn, rồi sang Thái Lan sinh sống nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *