Tìm người thân

MS9553: Nguyễn Thị Lan tìm chị Rết

Họ và tên: Chị Rết

Năm sinh: khoảng 1950

Năm thất lạc: Khoảng 1956-1957

Bà Nguyễn Thị Lan đăng ký tìm chị tên Rết, sinh khoảng năm 1950.

Khoảng năm 1956-1957, bà Rết theo mẹ sang Nam Vang thăm bà ngoại. Sau đó, bà Rết được vợ chồng cụ Cai-đê xin về nuôi. Cụ Cai-đê là người Pháp, có đồn điền cao su tại Campuchia. Cụ lấy vợ là người Việt Nam nhưng không có con. Sau khi cho con, mẹ bà Rết trở về Việt Nam, vì điệu kiện khó khăn nên không qua thăm con gái được nữa.

Sau này, hai bác của bà Rết là cụ Mạnh và Quý về Việt Nam cho biết bà đã theo bố mẹ nuôi sang Pháp vào khoảng năm 1964-1965 rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]