Tìm người thân

MS2962 : Nguyễn Thị Lầm tìm con gái chưa đặt tên

Họ và tên: con gái chưa đặt tên

Năm thất lạc: 1961-1963

Bà Nguyễn Thị Lầm, sinh năm 1930 mong tìm lại con gái chưa đặt lên thất lạc từ lúc 1 tuổi.

Khoảng thời gian 1961-1963, bà Lầm lâm bệnh nặng không chăm sóc được cho con gái mới tròn 1 tuổi nên bà đành gửi con vào tòa thành Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Một tuần sau, bà đến nhận lại con mới biết đứa bé đã được một người ở Sài Gòn xin về làm con nuôi. Bà Lầm không biết thêm tin tức gì của con gái từ đó nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *