Tìm người thân

MS7195: Nguyễn Thị Ký tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình cho bà Nguyễn Thị Ký

Năm thất lạc: 2006-2007

MS7195

Hình bà Nguyễn Thị Ký

Chương trình đang tìm thân nhân cho bà Nguyễn Thị Ký, sinh khoảng năm 1950, quê Hà Tây.

Bà Ký nhớ trên bà là các anh chị  Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Văn Bốn Kính và Nguyễn Thị Bùa.

Bà Ký bị tâm thần nhẹ, bỏ nhà lang thang từ Bắc vào Nam, rồi được luân chuyển nhiều trung tâm từ thiện xã hội rồi mất liên lạc với người thân từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *