Tìm người thân

MS14825: Nguyễn Thị Kim Sang tìm mẹ cho con gái nuôi

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Loan

Năm thất lạc: 1969

Bà Nguyễn Thị Kim Sang  mong tìm mẹ ruột cho con gái nuôi  Trần Thị Mai – người trong ảnh. Chị Mai sinh năm 1967, mẹ ruột là bà  Nguyễn Thị Phương Loan, cha ruột là ông Trần Văn Cậy.

Chị Trần Thị Mai

Năm 1967, bà  Phương Loan, là giáo viên tại Bình Long.  Sau khi sinh con gái được 1 tuần, bà Loan mang con gái cho bà Sang cho làm con nuôi. Sau đó, bà Loan và ông Cậy đến làm giấy khai sinh cho con tên Trần Thị Mai.  Về sau bà Loan cùng hai con là Hùng và Dung có đến thăm chị Mai vài lần. Sau này, bà Sang đi tìm thì được biết bà Loan đưa hai con về Châu Đốc dạy học, rồi bặt tin từ năm 1969 đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCMĐ

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *