Tìm người thân

MS3630: Nguyễn Thị Kim Sa tim con Lê Như Trung Nhật

Họ và tên: Lê Như Trung Nhật

Tên cha: Lê Như Tại

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Sa

Năm thất lạc: 2002

Anh Lê Như Trung Nhật

Anh Lê Như Trung Nhật

Bà Nguyễn Thị Kim Sa tha thiết mong tin con trai là Lê Như Trung Nhật, sinh năm 1987, bỏ nhà đi từ tháng 3/2002. Cha là ông Lê Như Tại.

Ngày 25/3/2002, Nhật đón xe từ Lộc Hiệp đi về hướng Tp.HCM  rồi bặt tin từ ngày đó. Khi thất lạc, Nhật có bệnh động kinh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *