Tìm người thân

MS22806: Nguyễn Thị Kim Phượng tìm mẹ tên Dưỡng

Họ và tên: Dưỡng

Năm thất lạc: 1975

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1975, đăng ký tìm mẹ tên Dưỡng, quê Bình Thuận.

Năm 1975, vì hoàn cảnh khó khăn, bà Dưỡng mang con gái mới sinh cho bà Nguyễn Thị Hoa, tức Kít, quê Bình Thuận, nhận làm con nuôi. Sau đó, bà Dưỡng có đến thăm con gái và xin nhận lại con nhưng bà Hoa không đồng ý, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *