Tìm người thân

MS22585: Nguyễn Thị Kim Phượng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1972

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1972, đăng ký tìm gia đình.

Năm 1972, bà Trần Thị Tuyết nhận một bé gái tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn làm con nuôi, đặt tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Nay chị Phượng  mong muốn tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *