Tìm người thân

MS13602: Nguyễn Thị Kim Phượng tìm chị cùng cha khác mẹ

Họ và tên: chị chưa biết tên

Năm sinh: 1960

Năm thất lạc: 1960

Ảnh ông Lý

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng tìm chị cùng cha khác mẹ, sinh năm 1960, tại Nha Trang. Cha mẹ là ông Nguyễn Văn Lý và bà Nguyễn Thị Bạch.

Năm 1959-1960. Ông Lý đi lính đóng quân ở Đồng Đế, Nha Trang. Trong thời gian này ông chung sống với bà Nguyễn Thị Bạch rồi sinh được một người con gái. Sau đó, nghe nói bà Bạch đã đưa con sang Pháp định cư rồi bặt tin đến nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *