Tìm người thân

MS6546: Nguyễn Thị Kim Oanh tìm cha Nguyễn Văn Đức

Họ và tên: Nguyễn Văn Đức

Năm sinh: 1931

Năm thất lạc: 1977

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1975 đăng ký cha mình là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1931, mất liên lạc năm 1977, khi đang cải tạo ở trại Hàm Tân.

Nguyen Thi Kim Oanh

Hình của Nguyễn Thị Kim Oanh

Trước 1975, ông Đức đi lính biệt động quân, cấp bậc trung sĩ quân y, thuộc Tiểu đoàn 52, Liên đoàn 31. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Mạo rồi sinh được người con gái đặt tên là Kim Oanh.

Năm 1977 gia đình nhận được thư báo ông đang học tập cải tạo ở trại Hàm Tân. Khi đó do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện đi thăm rồi bặt tin từ ngày đó.

Nguyen Thi Mao

Hình của bà Nguyễn Thị Mạo

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]