Tìm người thân

MS15112: Nguyễn Thị Kim Chung tìm dòng họ ngoại

Họ và tên: Tạ Thị Dung

Tên cha: Tạ Hào

Tên mẹ: Xuân Thị Hòa

Năm thất lạc: 1954

Bà Tạ Thị Dung

Chị Nguyễn Thị Kim Chung đăng ký tìm dòng họ bên ngoại tại Thái Bình. Mẹ chị Nguyễn Thị Kim Chung là bà Tạ Thị Dung. Thân sinh là hai cụ Tạ Hào và Xuân Thị Hòa.

Trước năm 1953, gia đình bà Dung cư trú tại phố Trần Hưng Đạo, Thái Bình. Năm 1954, bà Dung theo chồng là ông Nguyễn Văn Đạm vào Đà Nẵng lập nghiệp, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]