Tìm người thân

MS11667: Nguyễn Thị Kim Chi tìm cha Nguyễn Văn Quốc

Họ và tên: Nguyễn Văn Quốc

Quê quán: Vĩnh Long

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Rọ

Chị Nguyễn Thị Kim Anh đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Quốc, quê Vĩnh Long. Mất liên lạc năm 1975.

Ông Quốc mồ côi từ nhỏ. Lớn lên ông đi lính nhảy dù thuộc Tiểu đoàn 8, đóng quân tại Quảng Trị. Ông lấy vợ rồi sinh được hai người con là An và Thạnh. Người vợ đầu trúng đạn mất, ông đi bước nữa với bà Rọ và sinh được chị Chi năm 1972.

Mùa hè 1972, ông Quốc bị thương được đưa vào Sài Gòn chữa trị. Sau đó ông vẫn liên lạc với gia đình cho đến tháng 4/1975 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]