Tìm người thân

MS9435: Nguyễn Thị Kim Anh tìm anh Nguyễn Văn Tiến

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

Năm sinh: 1957

Quê quán: xã Tuy Phước, huyện Phước Vân, tỉnh Bình Định

Tên cha: Nguyễn Văn Tốn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chạm

Năm thất lạc: 28/4/1975

Gia đình tha thiết mong tin anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1957, mất tích ngày 28/4/1975. Cha mẹ là ông Nguyễn Văn Tốn và bà Nguyễn Thị Chạm.

Anh Nguyễn Văn Tiến

Anh Nguyễn Văn Tiến

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *