Tìm người thân

MS7600: Nguyễn Thị Kiền tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1956-1957

Bà Nguyễn Thị Kiền, sinh khoảng năm 1948-1949, rất mong tìm lại gia đình ruột thịt của mình.

Bà Nguyễn Thị Kiền lúc trẻ và hiện nay

Bà Nguyễn Thị Kiền lúc trẻ và hiện nay

Khi bà Kiền khoảng 7-8 tuổi, mẹ dẫn bà đi chợ ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi đến chợ, mẹ mua cho bà một cái bánh đa rồi bảo ngồi đợi ở gốc đa gần chợ. Một lát sau, không thấy mẹ đến, bà Kiền được một cụ ông dẫn về làm con nuôi.

Không lâu sau, có người đến xin chuộc bà về nhưng bà không chịu đi, người đó bỏ đi rồi không quay lại nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *