Tìm người thân

MS14538: Nguyễn Thị Kiểm tìm chị Nguyễn Thị Sơn

Họ và tên: Nguyễn Thị Sơn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Kiểm

Năm thất lạc: 1957

Bà Nguyễn Thị Kiểm

Bà Nguyễn Thị Kiểm đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1945. Quê Quảng Ngãi.

Năm 1957, bà Nguyễn Thị Sơn cùng một số người trong thôn vào Nam làm thuê. Sau đó, gia đình có nhận được tin bà Sơn đang sinh sống tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Gia đình có vào tìm nhưng không có tin tức.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]