Tìm người thân

MS9565: Nguyễn Thị Khuyến tìm con Nguyễn Thị Ngọc Anh

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 1995

Quê quán: xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Năm thất lạc: 1995

Nguyễn Thị Ngọc Anh lúc nhỏ

Nguyễn Thị Ngọc Anh lúc nhỏ

Bà Nguyễn Thị Khuyến đăng ký tìm con gái là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1995, tại Thái Bình. Tháng 10/1995, hoàn cảnh khó khăn, bà Khuyến và người cô ruột của mình đã cho con gái làm con nuôi hai vợ chồng người Pháp. Khi đó, cha mẹ nuôi của Ngọc Anh hứa hàng năm sẽ gửi thư báo tình hình của Ngọc Anh ở nước ngoài về cho gia đình. Tuy nhiên, kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì về Ngọc Anh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *