Tìm người thân

MS20150: Nguyễn Thị Kha tìm con Nguyễn Văn Đa

Họ và tên: Nguyễn Văn Đa

Năm sinh: 1958

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kha

Năm thất lạc: 1958

Bà Nguyễn Thị Kha mong tìm con Nguyễn văn Đa, sinh năm 1958, quê Đà Nẵng.

Bà Kha từng là thanh niên xung phong. Năm 1958, bà Kha sinh con trai Nguyễn Văn Đa ở nhà thương Bạch Mai, Hà Nội. Sau khi sinh con, bà Kha gửi anh Đa cho bà Nguyễn Thị Bằng làm hộ lý ở nhà thương Bạch Mai chăm sóc. Nghe nói sau đó, bà Bằng lại mang đứa bé cho người khác nuôi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]