Tìm người thân

MS19015: Nguyễn Thị Huyền tìm em Nguyễn Huy Hiệu

Họ và tên: Nguyễn Huy Hiệu

Năm sinh: 1982

Tên anh-chị-em: Huệ, Quynh, Huyền, Chuẩn, Huy

Năm thất lạc: 1984

Chị Nguyễn Thị Huyền mong biết tin em Nguyễn Huy Hiệu, sinh năm 1982, được cho vào Nhà dòng Thủ Đức năm 1984.

Anh Hiệu sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em là Huệ, Quynh, Huyền, Chuẩn, Huy và Hiệu. Năm 1984, bố mất, hoàn cảnh khó khăn, mẹ đành cho anh Hiệu cho một gia đình làm con nuôi.

Khoảng 10 năm sau, gia đình đi hỏi thăm thì được biết gia đình nhận nuôi đã cho em Hiệu vào nhà dòng ở Thủ Đức cho các sơ chăm sóc rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *