Tìm người thân

MS14478 : Nguyễn Thị Hương tìm mẹ tên Mai

Năm thất lạc: 1976

Chị Nguyễn Thị Hương

Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1974 tha thiết tìm mẹ tên Mai, quê Sài Gòn.

Năm 1970, bà Mai chung sống với ông Nguyễn Tường, là lính VNCH, đóng quân ở Nha Trang. Năm 1974, bà Mai sinh con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Hương. Năm 1976,  để chị Hương lại cho ông Tường nuôi rồi bỏ đi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *