Tìm người thân

MS17033: Nguyễn Thị Hương tìm gia đình

Họ và tên: Speden Jay Deal

Năm sinh: 1948

Năm thất lạc: 1972

Chị Nguyễn Thị Hương, tức Tina Daria Deal, sinh năm 1969 đăng ký tìm bố Speden Jay Deal, sinh năm 1948 và mẹ Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1942.

Trước năm 1969, ông Speden Jay Deal là lính Mỹ tại Việt Nam. Tại đây, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Hoa và sinh sống tại đường Nguyễn Hoàng, Tp. Nha Trang. Cuối năm 1969, bà Hoa sinh con gái, đặt tên là Tina Daria Deal. Năm 1972, bà Hoa mang con gái cho bà Nguyễn Thị Thúy nhận làm con nuôi rồi theo chồng sang Mỹ định cư, bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *