Tìm người thân

MS9363: Nguyễn Thị Hượng tìm em Nguyễn Duy Quỷnh

Họ và tên: Nguyễn Duy Quỷnh

Năm sinh: khoảng 1939-1940

Quê quán: làng Vội, xã Tứ Xuyên, nay là thôn Kim Xuyên, xã Tây Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Tên cha: Nguyễn Duy Quải

Tên mẹ: Nguyễn Thị Căn

Tên anh-chị-em: chị Nguyễn Thị Hượng

Năm thất lạc: 23/12/1953

Bà Nguyễn Thị Hượng

Bà Nguyễn Thị Hượng

Gia đình tha thiết mong tin ông Nguyễn Duy Quỷnh, sinh khoảng năm 1939 cùng con cháu của ông. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Duy Quải và Nguyễn Thị Căn. Trên ông là chị Nguyễn Thị Hượng. Quê Tứ Kỳ, Hải Dương.

Cụ Quải mất sớm. Tháng 12/1953, cụ Căn đưa hai chị em theo gia đình và mấy người trong làng đi chạy loạn. Đi được một đoạn thì mọi người quay về do trời lạnh quá. Còn ông Quỷnh và người em họ tên Hà đi trước rồi thất lạc từ ngày đó.

Khi thất lạc, ông Quỷnh khoảng 13,14 tuổi, da trắng, dáng người nhỏ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *