Tìm người thân

MS8728: Nguyễn Thị Hương tìm em Nguyễn Bảy

Họ và tên: Nguyễn Bảy

Tên cha: Nguyễn Hiểm

Tên mẹ: Trần Thị Phước

Năm thất lạc: Tháng 2/1967

Bà Trần Thị Hương

Bà Trần Thị Hương

Người trong ảnh là bà Trần Thị Hương, đăng ký tìm em Nguyễn Bảy, sinh năm 1956, tại Bình Định. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Hiếm và cụ Trần Thị Phước.

Vợ chồng cụ Hiếm sinh được 9 người con. Năm 1965, cụ Phước mất sau khi sinh người con thứ 9. Năm 1967, cụ Hiếm cũng bị bắt đi tù, mấy chị em ông Bảy sống với bà nội trong một căn chòi nhỏ. Hàng ngày, ông Bảy đi chăn trâu ở cánh đồng gần nhà, rồi được một người lính biệt kích đóng quân gần đấy xin làm con nuôi.

Tháng 2/1967, người lính theo đơn vị chuyển đi và đưa ông Bảy theo cùng rồi bặt tin từ ngày đó. Gia đình chỉ biết người nhận nuôi ông Bảy có vợ nhưng không có con nên mới nhận nuôi ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *