Tìm người thân

MS8377: Nguyễn Thị Hưởng tìm con Nguyễn Thị Thu Hiền

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Năm thất lạc: Khoảng tháng 12/1997

Bà Nguyễn Thị Hưởng

Bà Nguyễn Thị Hưởng

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Hưởng đăng ký tìm con là Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 28/10/1997, tại Đồng Nai.

Do hoàn cảnh khó khăn, khi con gái được 2 tháng tuổi, bà Hưởng đã cho con cho hai vợ chồng người Pháp làm con nuôi qua sự giới thiệu của bà Vinh. Cũng trong năm đó, Hiền được cha mẹ nuôi bảo lãnh sang Pháp và bặt tin từ ngày đó.

Bà Hưởng chỉ biết ba mẹ nuôi của Hiền tên là Jean Louis và Brigitte.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *