Tìm người thân

MS14688: Nguyễn Thị Hương tìm cha tên Rẫy hoặc Rãi

Họ và tên: Rẫy hoặc Rãi

Năm thất lạc: 1975

Bà Dương Thị Giáo lúc trẻ

Chị Nguyễn Thị Hương mong tìm cha tên Rẫy hoặc Rãi, sinh khoảng năm 1949. Quê Khánh Hòa. Vợ là bà Dương Thị Giáo.

Trước năm 1975, ông Rẫy  đến xin ở nhờ nhà cụ Dương Văn Tư tại tỉnh Gia Lai. Trong thời gian này, ông Rẫy chung sống với con gái cụ Tư là bà Dương Thị Giáo. Năm 1975, ông Rẫy về lại Khánh Hòa thăm gia đình. Khi ông Rẫy đi, bà Giáo mới biết mình có thai con gái Nguyễn Thị Hương, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]