Tìm người thân

MS13731 : Nguyễn Thị Huệ tìm con gái tên Dung

Họ và tên: con gái tên Dung

Năm sinh: 1953

Năm thất lạc: 1954

Ảnh bà Huệ và con gái tên Dung

Bà Nguyễn Thị Huệ đăng ký tìm con gái tên Dung, sinh năm 1953, thất lạc năm 1954, tại Huế.

Năm 1954, bà Vũ Thị Huệ vào Nam giải quyết công việc nên gửi con gái 1 tuổi tên Dung cho gia đình ông Thọ, ở Huế giữ dùm. Lúc này kinh doanh khách sạn và 2 người giúp việc tên Thu và Hồng.

Sau khi bà giải quyết công việc xong thì chiến tranh nên không quay lại đón con được và mất liên lạc cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]