Tìm người thân

MS8282: Nguyễn Thị Hồng tìm mẹ Phan Thị Đơn

Họ và tên: Phan Thị Đơn

Năm sinh: 1952

Năm thất lạc: 1971

Chị Nguyễn Thị Hồng

Chị Nguyễn Thị Hồng

Người trong ảnh là chị Nguyễn Thị Hồng tha thiết tìm mẹ tên là Phan Thị Đơn, sinh khoảng năm 1952, mất tin tức từ năm 1971.

Ông Nguyễn Văn Quận có vợ con ở Ông Tạ, Gia Định. Không rõ năm nào, ông đi lính chế độ cũ đóng quân tại Chợ Mới, An Giang. Khoảng năm 1969, ông chung sống với bà Đơn. Do cha mẹ bà Đơn là chức sắc trong địa phương, nên không chấp nhận mối quan hệ của con gái.

Năm 1971, bà Đơn theo ông Quận lên Sài Gòn sinh con. Sau đó, mẹ bà Đơn lên bắt bà về quê lấy chồng. Một tháng sau, bà Đơn cùng mẹ lên Sài Gòn bế con gái về An Giang. Tuy nhiên, do cha bà Đơn không chấp nhận nuôi cháu nên chị Hồng được đưa về sống với cha và bặt tin mẹ từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *