Tìm người thân

MS15460: Nguyễn Thị Hồng tìm em Nguyễn Văn Chất

Họ và tên: Nguyễn Văn Chất

Tên cha: Nguyễn Văn Lai và Đào Thị Dậu

Tên mẹ: Đào Thị Dậu

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Hồng

Năm thất lạc: 1954

Bà Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng đăng ký tìm em Nguyễn Văn Chất, sinh năm 1940, quê Hải Dương. Bố mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Lai và Đào Thị Dậu.

Bố mẹ mất trong nạn đói năm 1945. Tháng 2/1946, cuộc sống khó khăn, bà Nguyễn Thị Hồng mang ông Nguyễn Văn Chất gởi vào trường sơ ở Thị xã Hải Dương nhờ nuôi giúp. Sau này, bà Hồng quay lại tìm em thì được biết tất cả trẻ em đều được vào Nam từ năm 1954, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]