Tìm người thân

MS10100: Nguyễn Thị Hồng tìm em Nguyễn Thị Lan

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Năm thất lạc: Khoảng 1970-1971

Chị Nguyễn Thị Hồng

Chị Nguyễn Thị Hồng

Chị Nguyễn Thị Hồng đăng ký tìm em Nguyễn Thị Lan, hay Giác, sinh năm 1968, thất lạc khoảng năm 1973, tại Hòa Khánh, Đà Nẵng

Vợ chồng ông Nguyễn Hổ và bà Nguyễn Thị Giang sinh được 4 người con là Hoa, Hồng, Sơn và Lan. Năm 1967, ông Hổ đưa vợ con đến ở nhờ gia đình ông Thông, bà Hiếu tại Quảng Trị. Năm 1968, ông Hổ mất, chị Lan được vợ chồng ông Khang, bà Thới nhận làm con nuôi. Sau đó, chị Lan theo cha mẹ nuôi vào Hòa Khánh, Đà Nẵng sinh sống. Không lâu sau, gia đình chị Hồng cũng chuyển vào Đồng Nai rồi bặt tin từ ngày đó.

Sau này, gia đình tìm được bà Thới thì mới hay chị Lan cũng bị thất lạc tại Hòa Khánh, Đà Nẵng vào khoảng năm 1973.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *