Tìm người thân

MS13089 : Nguyễn Thị Hồng tìm con Lê Minh Tài

Họ và tên: Lê Minh Tài

Năm sinh: 1974

Tên cha: Lê Minh Châu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng

Năm thất lạc: 1974

Ảnh bà Hồng

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Hồng đăng ký tìm con Lê Minh Tài, sinh năm 1974, tại Tam Kỳ, Quảng Nam

Năm 1973, bà Hồng chung sống với ông Lê Minh Châu. Khi đó, ông Châu đã có gia đình và là lái xe cho đại tá Nghiêm, thuộc tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5. Năm 1974, bà Hồng sinh được một người con trai đặt tên là Lê Minh Tài. Sau đó, anh Tài bị vợ lớn của ông Châu đưa về Quảng Ngãi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *