Tìm người thân

MS16587: Nguyễn Thị Hồng tìm chị gái

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng tìm chị gái

Năm sinh: 1955

Quê quán: Quảng Nam

Tên cha: Nguyễn Được

Tên mẹ: Nguyễn Thị Gòn

Năm thất lạc: 1955

Ông Nguyễn Được

Bà Nguyễn Thị Hồng đăng ký tìm chị gái chưa đặt tên, sinh khoảng năm 1955. Quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Được và Nguyễn Thị Gòn.

Khoảng tháng 4/1955, cụ Nguyễn Thị Gòn sinh con gái. Do hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng nuôi con, mẹ cụ Nguyễn Được mang cháu gởi vào cô nhi viện thuộc nhà thờ Con Gà tại Đà Nẵng nhờ các Sơ nuôi giúp, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *