Tìm người thân

MS14450: Nguyễn Thị Hồng Thanh tìm con Nguyễn Thị Hồng Thủy

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thủy

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng Thanh

Năm thất lạc: 1998

Nguyễn Thị Hồng Thủy lúc nhỏ cùng mẹ nuôi

Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh mong biết thông tin con gái Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh năm 1998. Quê Long An.

Năm 1998, chị Nguyễn Thị Hồng Thanh sinh một con gái đặt tên là Nguyễn Thị Hồng Thủy. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Thanh đem con gái cho  làm con nuôi và bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]