Tìm người thân

MS13062: Nguyễn Thị Hồng Phi tìm gia đình

Họ và tên: Cha Nguyễn Văn Cam và mẹ Huỳnh Hồng

Năm thất lạc: 1968

Ảnh chị Phi

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Hồng Phi, sinh năm 1965, đăng ký tìm người thân ruột thịt của mình. Thất lạc năm 1968, tại Phú Yên.

Theo thông tin mà chị Phi biết được. Năm 1968, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cam và bà Huỳnh Hồng bồng con gái đang bị bệnh đến gửi vào một tu viện ở Tuy Hòa, Phú Yên nhờ các sơ nuôi giúp. Sau đó, vợ chồng ông Cam dẫn con trai cùng vợ chồng em trai của mình ra đi rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]