Tìm người thân

MS11858: Nguyễn Thị Hoạt tìm em Nguyễn Oanh

Họ và tên: Nguyễn Oanh

Năm sinh: 1925

Quê quán: Quảng Bình

Tên cha: Nguyễn Căn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tánh

Năm thất lạc: 1962

Bà Nguyễn Thị Hoạt mong biết tin em Nguyễn Oanh, sinh năm 1925, quê Quảng Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Căn và Nguyễn Thị Tánh.

Năm 1940, bố mẹ mất, bà Hoạt đi lấy chồng, ông Oanh tham gia cách mạng. Năm1943, ông được điều động sang Lào và Thái Lan. Sau đó,ông lập gia đình và sinh sống tại Lào. Năm 1961, ông hồi hương về Việt Nam, sinh sống tại Hòa Bình. Năm 1962, có tin ông Oanh về quê tìm bà Hoạt nhưng gia đình bà Hoạt đã chuyển vào Nam nên bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *