Tìm người thân

MS13212: Nguyễn Thị Hoan tìm mẹ chồng Giang Thị Ngoàn

Họ và tên: Giang Thị Ngoàn

Năm sinh: 1951

Năm thất lạc: 1994

Gia đình mong biết tin bà Giang Thị Ngoàn, sinh năm 1951, tại Hải Phòng. Mất liên lạc năm 1994.

Năm 1990, bà Ngoàn theo bạn sang Trung Quốc làm ăn và chữa bệnh bứu cổ. Khi đó bà đã dẫn theo con trai là Lương Văn Nguyên cùng đi. Sau đó, bà lấy chồng rồi sinh được người con gái đặt tên là Ngàn hay Ngần. Gia đình bà sinh sống ở Coóng Phình, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1994, bà Ngoàn dẫn 2 con về thăm quê. Ở chơi vài hôm, bà gửi con trai cho mẹ chăm sóc rồi đưa con gái về Trung Quốc và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *