Tìm người thân

MS15392: Nguyễn Thị Hoa tìm mẹ Lê Thị Ẩn

Họ và tên: Lê Thị Ẩn

Năm thất lạc: 1960

Bà Nguyễn Thị Hoa lúc nhỏ, cùng cha nuôi

Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1960, tại Sài Gòn, đăng ký tìm mẹ Lê Thị Ẩn.

Theo thông tin từ cụ Lê Thị Chẩm kể lại, tháng 3/1960, có một người phụ nữ bồng 1 bé gái mới sinh gởi vào cô nhi viện giáo xứ Giồng Ông Tố nhờ nuôi giúp. Khi đó, trên cổ tay bé gái có ghi tên mẹ là Lê Thị Ẩn. Sau khi cho con, người phụ nữ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]