Tìm người thân

MS14835: Nguyễn Thị Hòa tìm hai cậu Nguyễn Duy Vẹn và Nguyễn Duy Toàn

Họ và tên: Nguyễn Duy Vẹn và Nguyễn Duy Toàn

Tên cha: Nguyễn Duy Hoàng

Năm thất lạc: 1945

Chị Nguyễn Thị Hòa

Chị Nguyễn Thị Hòa đăng ký tìm hai cậu Nguyễn Duy Vẹn và Nguyễn Duy Toàn, quê Nghệ An. Bố là cụ Nguyễn Duy Hoàng.

Trước năm 1945, cụ Nguyễn Duy Hoàng lập gia đình và sinh được con gái Nguyễn Thị Quyết. Sau đó, vợ cụ Hoàng qua đời, cụ Hoàng gởi con gái cho họ hàng nuôi dưỡng rồi đi lính cho Pháp tại Nghệ An. Trong thời gian này, cụ Hoàng lập gia đình mới, sinh được hai người con trai là Nguyễn Duy Vẹn, Nguyễn Duy Toàn. Năm 1945, cụ Hoàng đưa vợ con di cư vào Nam. Khi vào đến Đà Nẵng, cụ Hoàng gửi tiền cho một người cùng làng cầm về cho bà Quyết, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]