Tìm người thân

MS13690: Nguyễn Thị Hoa tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Dũng

Tên cha: Nguyễn Văn Hải

Tên mẹ: Lê Thị Vắng

Năm thất lạc: 1970

Ảnh bà Hoa

Bà Nguyễn Thị Hoa đăng ký tìm gia đình và người thân ruột thịt của mình.

Hai cụ Nguyễn Văn Hải và Lê Thị Vắng sinh được 7 người con là Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị  Liên, Nguyễn  Thị Lan, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Dũng. Vợ chồng cụ Hải làm công nhân cạo mủ cao su. Gia đình sinh sống ở huyện Mi Mốt, tỉnh Kampongcham, Campuchia.

Năm 1970, vợ chồng cụ Hải đưa các con hồi hương về Việt Nam sinh sống. Bà Hoa ở lại với vợ chồng cụ Kỷ, là dì ruột của mình nên mất liên lạc với người thân của mình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *