Tìm người thân

MS3540: Nguyễn Thị Hoa tìm em trai Nguyễn Hoàng Hùng

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hùng

Năm sinh: 1939

Quê quán: Nghệ An

Tên cha: Nguyễn Hoàng Kỳ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hoan

Tên anh-chị-em: Hoàng Phớn, Hoàng Cườu, Hoàng Cao,Thị Hoa, Hoàng Dũng

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Hoàng Phởn

Ông Nguyễn Hoàng Phởn

Bà Nguyễn Thị Hoa đăng ký tìm em trai Nguyễn Hoàng Hùng, sinh khoảng năm 1935-1936.

Thân sinh là hai cụ Nguyễn Hoàng Kỳ và Nguyễn Thị Hoan. Ông Hùng là con trai út trong gia đình 6 anh, em gồm Phớn, Cườu, Cao, Hoa, Dũng và Hùng. Trước đây, gia đình sinh sống tại Thanh Chương, Nghệ An.

Năm 1945, nạn đói tràn lan, sợ không lo nổi cho cả sáu người con nên bố mẹ đành mang người con trai út ông Hùng gửi cho một gia đình ở chợ Đường, Đô Lương, Nghệ An nhờ nuôi dưỡng giúp. Một thời gian sau, bà Hoa đến tìm lại em trai nhưng gia đình nhận nuôi ông Hùng đã chuyển đi nơi khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *