Tìm người thân

MS9202: Nguyễn Thị Hòa tìm con Quỳnh Nga

Họ và tên: Quỳnh Nga

Năm sinh: 1982

Năm thất lạc: 1985

Cô Nguyễn Thị Hòa

Cô Nguyễn Thị Hòa

Người mẹ Nguyễn Thị Hoà thường gọi là Tư Ngọc, rất mong tin con gái là Quỳnh Nga, sinh năm 1982 tại Vĩnh Phúc. Năm 1985, bà Hoà bị phát bệnh tâm thần, sợ không nuôi được con nên bà đành cho con gái cho bà Luân Lưu. Khi đó, bà Lưu nói xin về cho anh trai nuôi nhưng không biết cụ thể thế nào.

Sau này, bà Hoà cũng không gặp lại bà Lưu. Bà Hoà chỉ nhớ bà Lưu bị thọt một chân, quê ở Phú Thọ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]