Tìm người thân

MS13670: Nguyễn Thị Hoa tìm chồng Trần Cóc

Họ và tên: Trần Cóc

Năm sinh: 1947

Năm thất lạc: 1974

Ảnh ông Cóc

Bà Nguyễn Thị Hoa đăng ký tìm chồng Trần Cóc, sinh năm 1947, tại Quảng Bình.

Ông Cóc theo gia đình chuyển vào Chơn Thành, Bình Long sinh sống. Khi đó, cha ông là gác cửa ở Giám sát viện tại Sài Gòn. Năm 1967, ông Có kết hôn với bà Hoa tại Chơn Thành rồi đưa vợ chuyển về Ngã Ba Ông Tạ sống với gia đình chồng.

Năm 1971, ông Cóc đi lính thuộc sư đoàn 18 Bộ binh, đóng quân tại Cát Lái, Sau đó đơn vị ông chuyển về Long Khánh nên đưa vợ con đi cùng. Năm 1974, bà Hoa đưa con trai đi chạy loạn từ Long Khánh. Hai vợ chồng có gặp nhau tại Thủ Đức rồi thất lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *