Tìm người thân

MS15549: Nguyễn Thị Hòa tìm cậu Nguyễn Văn Toán

Họ và tên: Nguyễn Văn Toán

Tên cha: Nguyễn Văn Bộc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tánh

Tên anh-chị-em: Tánh, Toán, Xoán và Bượn

Năm thất lạc: Khoảng năm 1944-1945

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Văn Toán, quê Nghệ An. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Bộc và Nguyễn Thị Tánh. Các anh chị em là Tánh, Toán, Xoán và Bượn.

Khoảng năm 1944-1945, ông Nguyễn Văn Toán bỏ nhà ra đi kiếm việc làm rồi bặt tin. Khoảng năm 2010, gia đình có nhận được tin con của ông Toán về quê tìm dòng họ nhưng không gặp được người thân nên bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]