Tìm người thân

MS5535: Nguyễn Thị Hiếu tìm 5 người em họ con chú Bảy Dinh

Họ và tên: Tìm 5 người em họ con chú Bảy Dinh

Tên cha: Bảy Dinh

Tên anh-chị-em: Xinh (hay Xính), Kim Anh, Dũng, Tàu, Sơn, Hải, Hà Lớn và Hà Nhỏ

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Hiếu

Bà Nguyễn Thị Hiếu

Bà Nguyễn Thị Hiếu đăng ký tìm thông tin của 5 người em họ tên là Kim Anh, Dũng, Tàu, Hà Lớn và Hà Nhỏ, mất liên lạc từ năm 1975.

 Chú của bà Hiếu là cụ Bảy Dinh, trước đây gia đình sinh sống gần một lò bánh bèo tại Vũng Tàu. Cụ có 8 người con tên là Xinh (hay Xính), Kim Anh, Dũng, Tàu, Sơn, Hải, Hà Lớn và Hà Nhỏ. Trước Giải phóng, bà Kim Anh làm thư ký cho Hãng đóng tàu Vinnell. Cùng làm với bà còn có anh rể tên Trực là chồng của bà Hiếu. Đến tháng 2/1975, hãng tàu tổ chức cho công nhân trong hãng cùng gia đình sang Mỹ định cư. Khi đó, bà Kim Anh đưa 4 người em là Dũng, Tàu, Hà Lớn và Hà Nhỏ cùng sang Mỹ rồi mất liên lạc từ đó. Gia đình nghe tin bà Kim Anh về Việt Nam tìm người thân nhưng chưa gặp được.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *