Tìm người thân

MS10566: Nguyễn Thị Hiện tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1949

Bà Nguyễn Thị Hiện đăng ký tìm họ hàng bên nội ở miền Bắc.

Ba bà Hiện là cụ Nguyễn Văn Lãng, là người miền Bắc. Năm 1946, cụ Lãng tham gia kháng chiến chống Pháp rồi vào Nam chiến đấu ở chiến trường Miền Đông Nam Bộ. Tháng 3/1949, cụ Lãng hi sinh mà trước đó không cho vợ con biết thông tin gì về quê quán và người thân của mình.

Bà Hiện chỉ biết ông nội của mình tên Chạy còn bà nội tên Hiệu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *